Bộ chậu cây Kim Ngân để bàn mã : KN 33A14

500.000  450.000