Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 9

500.000  450.000