Bộ chậu cây Kim Ngân để bàn mã : KN 22A12

400.000