Bộ chậu cây Kim Ngân để bàn mã : KN 22B12

400.000