Bộ chậu cây Kim Ngân để bàn mã : KN 33B14

450.000