Bộ chậu cây Kim Ngân để bàn mã : KN 33C14

450.000