Bộ chậu cây Kim Ngân để bàn mã : KN 22B12

450.000  400.000