Bộ chậu Kim Ngân để bàn mã : KN 31E6

350.000  300.000