Bộ chậu Kim Ngân để bàn mã : KN 31L6

350.000  300.000