Bộ chậu Kim Ngân để bàn mã : KN 32L9

450.000  400.000