Bộ chậu Kim Ngân để bàn mã : KN 50A9

450.000  400.000