Chậu cây Kim Ngân để bàn mã KN05

390.000  350.000