Chậu cây Kim Ngân để bàn mã KN08

290.000  250.000