Chậu hoa Tiểu Hồng Môn để bàn, mã HM 4

380.000  320.000