Cây Phất Dụ

Cây phất dụ (hay còn gọi là tre may mắn, tre phong thủy, cây phát tài, …)