Cây phật thủ

Chiều cao mỗi cây phật thủ cảnh từ 50 – 70cm

Cây có từ 3 quả, 5 quả, 7 quả, 9 quả, và trên 10 quả tùy theo sự lựa chọn của khách hàng.
Cây được tạo dáng tương đối đẹp mắt và ấn tượng.
Thời gian sử dụng cây khoảng 4 – 6 tháng. Chăm sóc bằng cách tưới nước cho cây.