Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 10

450.000