Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 11

    350.000