Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 12

350.000