Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 14

200.000