Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 16

450.000