Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 17

200.000