Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 18

300.000