Chậu cây Kim Ngân để bàn phong thủy, mã KN 19

450.000